FANDOM


                                                                                 任务系统

任务分为三类:主线任务、支线任务、每日任务。

1、主线任务:为玩家升级提供大量经验和成长目标


1-1427263258
2-1427263258


2、支线任务:通常支线任务主要用于辅助主线任务,支线任务的目标是完成主线任务的必要条件,因此遇到支线任务一定要优先完成哦!

1-1427263337


3、每日任务:每日任务指引玩家当天可完成的目标。完成每日任务可以获得主线和支线任务之外的额外奖励,如果有时间也一定不要错过哦!

1-1427263377
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。